• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo08.jpg

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 20.00
Środa 8.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 20.00
Piątek 8.00 - 20.00
   

Prow/Projekty

Licznik odwiedzin

Dziś 121

Wczoraj 512

W tygodniu 1776

W miesiącu 13178

Łącznie 867629

Lokomotywą po wiedzę

organizator projektu

Organizator projektu

organizator projektu

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Projekt 2018

Galeria 

Kolorowa Lokomotywa 2019

 

ARCHIWALNA WERSJA STRONY

 

Projekty

 

Z MUZYKĄ PRZEZ POKOLENIA – DOPOSAŻENIE INSTRUMENTARIUM ORKIESTRY DĘTEJ I ZORGANIZOWANIE KONCERTU KOLĘD

Projekt zrealizowany

 

 

Oś 4: Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich 

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

Numer umowy: 00148-6930-UM0540192/10 

Data umowy: 25 listopada 2010 r.

 

Tytuł projektu: 

„Z muzyką przez pokolenia – doposażenie instrumentarium orkiestry dętej i zorganizowanie Koncertu Kolęd”  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

Charakterystyka projektu 

Opis projektu: 

Projekt dotyczy wsparcia działalności orkiestry dętej poprzez jej doposażenie w brakujące instrumenty oraz zorganizowania Koncertu Kolęd w wykonaniu: orkiestr dętych z Zelowa i Buczku, zespołu wokalnego „Laudate Dominum”. 

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji pokoleniowej i rozwój działalności orkiestry dętej oraz promowanie muzyków grających w niej. 

 

Wartość projektu: 

 • 31.114,00 PLN – całkowita wartość projektu,
 • 17.764,22 PLN – kwota dofinansowania. 

 

Termin realizacji projektu:

listopad 2010 r. – marzec 2011 r.

  

 

NOWOROCZNE IMPRESJE - ORGANIZACJA KONCERTU NOWOROCZNEGO

 W DOMU KULTURY W ZELOWIE

Projekt zrealizowany

 

 

Oś 4: Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich 

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

Numer umowy: 00149-6930-UM540193/10 

Data umowy: 25 listopada 2010 r. 

 

 

Tytuł projektu: 

„Noworoczne impresje – organizacja koncertu Noworocznego w Domu Kultury w Zelowie” 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Charakterystyka projektu 

 

Opis projektu: 

Projekt dotyczy organizacji Koncertu Noworocznego w 2011r. Koncerty Noworoczne odbywają się w Domu Kultury od 1993 roku i stanowią lokalną tradycję rozpoczynania roku wspólnie z mieszkańcami i przyjaciółmi Gminy Zelów. Projekt stwarza możliwość rozszerzenia tego przedsięwzięcia na obszarze LGD i daje szansę zorganizowania Koncertu Noworocznego w wykonaniu światowej sławy śpiewaczki Małgorzaty Walewskiej. 

 

Cel projektu: 

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez organizację imprez kulturalnych. 

 

Wartość projektu: 

 • 25.300,00 PLN – całkowita wartość projektu,
 • 17.495,76 PLN – kwota dofinansowania. 

 

Termin realizacji projektu:

listopad 2010 r. – marzec 2011 r. 

 

 

DNI ZELOWA - ORGANIZACJA KONCERTÓW MUZYCZNYCH I WYSTAW PROMUJĄCYCH LOKALNYCH TWÓRCÓW

Projekt zrealizowany

 

Oś 4: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Numer umowy: 00409-6930-UM0540199/11

Data umowy: 6 lutego 2012 r.

 

 

Tytuł projektu:

„DNI ZELOWA- organizacja koncertów muzycznych i wystaw promujących lokalnych twórców”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Charakterystyka projektu

Opis projektu:

Projekt dotyczył zorganizowania koncertów muzycznych i wystaw promujących działalność lokalnych twórców podczas DNI ZELOWA, które odbyły się 4 i 5 czerwca 2011 roku na stadionie ZKS „Włókniarz”. W ramach projektu zostały zorganizowane dwa koncerty muzyczne w wykonaniu profesjonalnych zespołów.

4 czerwca 2011 r. (sobota) odbył się koncert rockowy zespołu ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY. Koncert spełnił oczekiwania wielbicieli zespołu, gdyż  fanami Oddziału Zamkniętego są osoby w różnym wieku.

W niedzielę 5 czerwca 2011 r. odbył się koncert muzyki cygańskiej w wykonaniu zespołu DON VASYL & CYGAŃSKIE GWIAZDY, stając się muzycznym wydarzeniem wzbogacającym ofertę kulturalną DNI ZELOWA oraz wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom odbiorców o różnorodnych gustach muzycznych. Ważne było również to, że muzyka cygańska zagościła po raz pierwszy w Zelowie.

Cel projektu:

Integracja, aktywizacja oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej. Popularyzacja i promowanie dorobku artystycznego lokalnych twórców przez organizację cyklicznej imprezy - DNI ZELOWA 2011.

 

Wartość projektu:

 • 32 000,00 PLN – całkowita wartość projektu,
 • 20.279,00 PLN – kwota dofinansowania.

Termin realizacji projektu:

maj 2011 r. – luty 2012 r.

 

 

 

ORGANIZACJA  WYSTAW I SPOTKAŃ AUTORSKICH LOKALNYCH TWÓRCÓW - MODERNIZACJA GALERII DOMU KULTURY W ZELOWIE

Projekt zrealizowany

 

Oś 4: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Numer umowy: 00621-6930-UM0540031/12

Data umowy: 30 lipca 2012 r.

 

 

Tytuł projektu:

„Organizacja wystaw i spotkań autorskich lokalnych twórców - modernizacja galerii Domu Kultury w Zelowie ”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Charakterystyka projektu

Opis projektu:

Projekt dotyczył promocji lokalnych twórców poprzez modernizację galerii Domu Kultury w Zelowie. Dzięki projektowi stworzone zostały odpowiednie warunki dla rozwoju i prezentacji lokalnej twórczości artystycznej, nastąpiła intensyfikacja kontaktów między twórcami z obszaru LGD, co przyczyniło się do promocji obszaru LGD i stworzenia możliwości podejmowania podobnych działań przez inne gminy. Modernizacja galerii polegała na zakupie nowoczesnego szynowego systemu oświetlenia, stolików i krzeseł drewnianych oraz na wyrównaniu podłoża i położeniu płytek gresowych podłogowych w miejsce starej, zniszczonej wykładziny dywanowej.

Cel projektu:

Rozszerzenie promocji dorobku lokalnych twórców poprzez modernizację galerii Domu Kultury w Zelowie - stworzenie lepszych warunków do organizowania wystaw i spotkań autorskich oraz zwielokrotnienie ich liczby. Unowocześnienie galerii Domu Kultury. Intensyfikacja kontaktów między twórcami lokalnymi z obszaru LGD.

 

Wartość projektu:

 • 36.902,11 PLN – całkowita wartość projektu,
 • 21.001,20 PLN – kwota dofinansowania.

Termin realizacji projektu:

marzec 2012 r. - luty 2013 r.

 

 

 

XIX LETNIE KONCERTY FESTIWALOWE – ZELÓW 2013 – ORGANIZACJA WYDARZENIA ARTYSTYCZNEGO WZBOGACAJĄCEGO WIZERUNEK KULTURALNY OBSZARU LGD

 

Projekt zrealizowany

 

 

 

Oś 4: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej 

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

Numer umowy: 01096-6930-UM0540066/13 

Data umowy: 8 października 2013 r.

 

Tytuł projektu: 

„XIX Letnie Koncerty Festiwalowe – Zelów 2013 – organizacja wydarzenia artystycznego wzbogacającego wizerunek kulturalny obszaru LGD”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Charakterystyka projektu

 

Opis projektu: 

Projekt dotyczył zorganizowania XIX Letnich Koncertów Festiwalowych – Zelów 2013, które stanowią piękną, lokalną tradycję rozpoczynania lata wspólnie z mieszkańcami Gminy Zelów i ich gośćmi oraz z mieszkańcami innych gmin. Ideą przedsięwzięcia jest, zgodnie z tytułem projektu, organizacja takich koncertów, które zasługują na miano wydarzenia artystycznego. Realizacja projektu umożliwiła wzbogacenie oferty kulturalnej obszaru LGD i jego efektywną promocję. Przede wszystkim jednak stworzyła społeczności lokalnej dostępność do atrakcyjnego wydarzenia kulturalnego z udziałem polskich i zagranicznych artystów.

 

W ramach projektu odbyły się trzy koncerty: 

I koncert inauguracyjny – 24 czerwca 2013 r. – „Każdemu marzy się wolność” w 150. rocznicę Powstania Styczniowego; wykonawcy: Halina Łabonarska (aktorka Teatru Polskiego w Warszawie) – recytacje, Dominik Sutowicz (solista Teatru Wielkiego w Łodzi) – śpiew, Robert Grudzień (solista Filharmonii Lubelskiej) – organy; 

II koncert – 22 lipca 2013 r. – w wykonaniu Grupy Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej/Zachodnia Afryka, prezentującej muzykę gospel, po raz pierwszy wykonywaną podczas letnich koncertów festiwalowych; 

III koncert – 9 września 2013 r. – w wykonaniu wybitnej polskiej śpiewaczki Alicji Węgorzewskiej (mezzosopran), znanej i popularnej nie tylko w kraju, ale też za granicą oraz akompaniującego jej na organach Roberta Grudnia. 

Koncerty odbyły się w Kościele M.B. Częstochowskiej w Zelowie.

  

Cel projektu: 

Zachowanie i promowanie tradycji organizowania Letnich Koncertów Festiwalowych na obszarze LGD. Organizacja wydarzenia artystycznego jako promowanie i rozszerzanie oferty kulturalnej obszaru LGD.

 

Wartość projektu: 

 • 30.769,60 PLN – całkowita wartość projektu,
 • 24.002,77 PLN – kwota dofinansowania.

 

Termin realizacji projektu: 

marzec 2013 r. - październik 2013 r.

 

 

 

XX LETNIE KONCERTY FESTIWALOWE – ZELÓW 2014 – ORGANIZACJA WYDARZENIA KULTURALNEGO PROMUJĄCEGO OBSZAR LGD

 

Projekt zrealizowany

 

Oś 4: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej 

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

Numer umowy: 01699-6930-UM0540406/14 

Data umowy: 30 października 2014 r.

 

Tytuł projektu: 

„XX Letnie Koncerty Festiwalowe – Zelów 2014 – organizacja wydarzenia kulturalnego promującego obszar LGD”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Charakterystyka projektu

 

Opis projektu: 

Projekt dotyczył zrealizowania XX Letnich Koncertów Festiwalowych – Zelów 2014, które są kontynuacją wartościowej propozycji kulturalnej dla społeczności lokalnej z obszaru LGD. Jubileuszowa edycja składała się z trzech koncertów, które zostały zorganizowane zgodnie z utrwaloną tradycją i oczekiwaniami odbiorców. Głównym zamierzeniem realizatorów projektu była organizacja takich koncertów, które zasługują na miano wydarzenia kulturalnego promującego wizerunek LGD oraz stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu społeczności z obszaru LGD. 

 

XX Letnie Koncerty Festiwalowe - Zelów 2014: 

I koncert – 20 września (sobota) 2014 r. - „PODAJ RĘKĘ UKRAINIE” w wykonaniu: Georgij Agratina (fletnia Pana, sopiłka, cymbały - Ukraina); Robert Grudzień (muzyka organowa) oraz Bogusław Morka (światowej sławy tenor). 

II koncert – 7 października (wtorek) 2014 r. W koncercie „ Jan Paweł II - Papież Miłosierdzia” wystąpili: znana aktorka filmowa, teatralna Dorota Segda (recytacje); „Krakowskie Trio Stroikowe”: Marek Mleczko (obój), Roman Widaszek (klarnet), Paweł Solecki ( fagot) oraz Robert Grudzień (muzyka organowa). 

III koncert – 22 października (środa) 2014 r. 

Był to koncert poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II pod tytułem „Życie, życie czeka...” w wykonaniu Joszko Brody (śpiewak ludowy, multiinstrumentalista) oraz zespołu „Dzieci z Brodą”. 

Koncerty odbyły się w Kościele M.B. Częstochowskiej w Zelowie. Zgodnie z tradycją miały charakter otwarty a wstęp na koncerty był bezpłatny. 

 

Cel projektu: 

Promocja i wzbogacenie oferty kulturalnej obszaru LGD 

Stworzenie możliwości do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych społeczności z obszaru LGD poprzez organizację XX Letnich Koncertów Festiwalowych - Zelów 2014

 

Wartość projektu: 

 • 35.620,00 PLN – całkowita wartość projektu,
 • 28.000,00 PLN – kwota dofinansowania.

 

Termin realizacji projektu: 

lipiec 2014 r. - listopad 2014 r.

Deklaracja

Patroni roku 2024

 USTANOWIENI PRZEZ SEJM I SENAT RP

 

ROK POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW


ROK EDUKACJI EKONOMICZNEJ


RODZINA ULMÓW


MAREK HŁASKO


Abp ANTONI BARANIAK


ROMUALD TRAUGUTT


WINCENTY WITOS


MELCHIOR WAŃKOWICZ


KAZIMIERZ WIERZYŃSKI


ZYGMUNT MIŁKOWSKI


WITOLD GOMBROWICZ


CZESŁAW MIŁOSZ


WŁADYSŁAW ZAMOYSKI


Kontrast

Nasi Partnerzy

RODO

RODO

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo08.jpg