Witamy Zelowscy Twórcy Jerzy Samborski (1935-2012)