Witamy Wydarzenia XIV Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych i Pozaszkolnych - 8.02.2017