Welcome to Dom Kultury w Zelowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Dom Kultury w Zelowie Powered By GSpeech

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo08.jpg

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 20.00
Środa 8.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 20.00
Piątek 8.00 - 20.00
   

Prow/Projekty

Licznik odwiedzin

Dziś 146

Wczoraj 356

W tygodniu 1648

W miesiącu 6087

Łącznie 153838

Lokomotywą po wiedzę

organizator projektu

Organizator projektu

organizator projektu

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Projekt 2018

Galeria 

Kolorowa Lokomotywa 2018

 Regulaminy

Galeria zdjęć

ARCHIWALNA WERSJA STRONY

 

Artykuły

[Zobacz galerię]

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ „DNI ZELOWA”

 

odbywającej się w dniach 29-30 sierpnia 2015 r. na terenie stadionu ZKS „Włókniarz”

 w Zelowie

 1.  Organizatorem imprezy jest Dom Kultury w Zelowie.
 2. Organizator działa poprzez pracowników ochrony, stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora, którym zostały powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy.
 3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób uczestniczących w imprezie.

  Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, na terenie którego odbywa się impreza oraz do podporządkowania się poleceniom oznakowanych członków służb: informacyjnej i porządkowej organizatora.

  4. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Brama główna od strony ul. Piotrkowskiej otwarta będzie od godz. 15.00.

  5. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki zobowiązani są opuścić miejsce imprezy do godz. 23.30.

  6. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

  7. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.

  8. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, np. petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., opakowań szklanych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 0,5 l, napojów w puszkach, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, jak np. kije baseballowe, rurki metalowe, noże oraz alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.

  9. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  10. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.

  11. Zabrania się wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy psów lub innych zwierząt za wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych.

  12. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, toalet przenośnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.

  13. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócania porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu oraz okrzyków obraźliwych lub poniżających inne osoby ze względu na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.

  14. Uczestnicy imprezy, którzy będą dopuszczać się zakłócania porządku, stwarzać zagrożenie dla innych osób, naruszać dobre obyczaje lub którzy wniosą wbrew zakazowi przedmioty niedozwolone i nie będą przestrzegać regulaminu – zostaną usunięci z miejsca imprezy.

  15. Uczestnicy imprezy mają dostęp do wyznaczonych stref, zgodnie z zasadami określonymi przez organizatora.

  16. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

  17. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do informowania organizatora lub pracowników ochrony o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

  18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez uczestników na terenie imprezy.

  19. Wszelkie pojazdy zaparkowane na terenie obiektu przed imprezą, jak i w trakcie trwania imprezy, nieposiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie, będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu.

  20. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących opieki medycznej, toalet itp. udziela służba informacyjna organizatora.

  21. Niniejszy regulamin jest dostępny:

 • przy bramie głównej od ulicy Piotrkowskiej,
 • w widocznych miejscach na terenie całego obiektu,
 • na stronie internetowej Domu Kultury w Zelowie,
 • w siedzibie organizatora.

Kontrast

Sponsorzy Dni Zelowa

 

Patroni

roku 2019

 

Gustaw Herling-Grudziński

 

Anna Walentynowicz

 

Stanisław Moniuszko

 

Unia Lubelska

Powstania Śląskie

Nasi Partnerzy

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo08.jpg
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech